×
Contact
Uw email-adres:
Onderwerp:
Bericht:

Winkelmandje


Uw winkelmandje is leeg...Leeg...
Bekijken >
 

Gebruikersovereenkomst

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik de Nathylicious website bezoek?

Wij vinden het belangrijk om erg voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. Gegevensbescherming is voor Nathylicious heel belangrijk.


Bij alle procedures (registratie, opslag en gebruik) nemen wij de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strik in acht. U kunt de Nathylicious website op elk ogenblik bezoeken zonder je persoonlijke gegevens te moeten meedelen.

Om de kwaliteit van de website te kunnen verbeteren, slaan wij echter de gegevens over de toegang tot de verschillende pagina’s op. Hier wordt nooit naar een specifieke persoon verwezen. Dat betekent dat de gegevens anoniem zijn en niet in verband kunnen worden gebracht met uw identiteit.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen het wettelijk toegestane kader door ons in sommige gevallen opgeslagen:

 • voor de uitvoering van uw bestellingen;
 • voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde commerciële belangen binnen het kader van een individuele klantenservice, mits u akkoord gaat;
 • voor het abonneren/uitschrijven van de nieuwsbrief;
 • voor het contact met ons;
 • voor uw deelname aan wedstrijden;
 • met het oog op de systeemveiligheid.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:

 • domeinnaam en IP-adres van de aanvragende computer;
 • gegevens van vaste klanten (naam, voornaam, rekening- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betalings-en besturingsgegevens);
 • namen, datum en tijdstip van de opgeroepen bestanden;
 • overgedragen hoeveelheid gegevens binnen het kader van de verbinding;
 • naam van uw internetprovider;
 • website van waaruit de verbinding tot stand komt.

Om een optimale service voor onze klanten te garanderen, geven wij de gegevens door aan andere ondernemingen voor zover dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze communicatie. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven om het contract volgens de voorschriften te kunnen uitvoeren.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Met het oog op een individuele klantenservice gebruiken wij uw adresgegevens enkel voor eigen reclamedoeleinden. Deze gegevens worden dus niet doorgegeven voor externe marketingdoeleinden.

Opmerking: u kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze eigen reclamedoeleinden.

 • door een mail te sturen naar info@nathylicious.be;
 • door mededeling per post naar: Nathylicious bvba – Heikantstraat 151 – 2920 Kalmthout

Informatie over ingezette internettechnologieën

Wat zijn cookies?

Met het oog op een continue verbetering van onze website, zodat u een optimale, aantrekkelijke en persoonlijke shopbeleving ervaart, gebruiken wij gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen.

Wij gebruiken zowel sessiecookies (tijdelijke cookies), die alleen gedurende één online-bezoek worden ingezet, als persistente (permanente) cookies. Persistente cookies worden vooral gebruikt zodat u als klant permanent kunt beschikken over telkens terugkerende instellingen op onze website, zoals individueel op u afgestemde informatie om het comfort en de individualisering op onze website te vergroten. Dankzij de persistente cookies kunnen wij u persoonlijk op onze website begroeten en u offertes doen die zijn afgestemd op uw koopgedrag tot nu toe.

Bij gebruik van persistente cookies gaat het er alleen om onze aanbiedingen optimaal af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Nathylicious gebruikt cookies van externe tracking-aanbieders, waarbij een duidelijk visitor-ID alsook een tijdstempel met het begin en het einde van de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Via deze opgeslagen visitor-ID kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

Onze huidige track-partners zijn: Google Analytics, Facebook pixel


U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst. U kunt cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies leidt meestal tot een beperking van de functionaliteit. Wij adviseren u daarom de ontvangst van cookies op uw computer toe te staan als u onze website bezoekt.

Let er wel op dat de inhoud van uw winkelwagen in een cookie wordt opgeslagen. Shoppen zonder cookies is immers uit technische overwegingen niet mogelijk!

Algemene handelsvoorwaarden

Op alle activiteiten tussen u en Nathylicious zijn onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

1 Sluiten van een contract

1.1 De presentatie van onze producten in de Nathylicious-onlineshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.

1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

1.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerten, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

1.4 Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

2 Vrijwillige ruilmogelijkheid

2.1 Onafhankelijk van uw wettelijk vastgestelde recht op herroeping stellen wij u vrijwillig in de gelegenheid om de bij ons aangekochte goederen terug te sturen. Op grond hiervan kunt u alle in de Nathylicious-onlineshop aangekochte artikelen mits opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst naar ons terugsturen. De goederen worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd. Het is uitsluitend toegestaan de artikelen te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. De goederen worden teruggestuurd in originele verpakking en voorzien van de originele labels en etiketten.

3 Levering /modaliteiten verzending / retour

3.1 Bestellingen van maandag t.e.m. vrijdag vóór 12 uur worden de dag zelf nog verwerkt en ’s anderendaags geleverd. Bestelling op vrijdag na 12 uur en op zaterdag, zondag en maandag worden woensdag afgeleverd. (mits uw gegevens correct zijn). Moest u op het moment van levering niet thuis zijn zal Bpost een bericht nalaten en nog 2 maal langskomen. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket terug naar ons verzonden en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Het is mogelijk om info mee te geven om een pakje bijvoorbeeld aan de achterdeur of bij de buren achter te laten.

3.2 De producten worden verzonden door onze partner Bpost. Nathylicious stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van Bpost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Bpost moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

3.3 Artikels moeten geretourneerd of omgeruild worden binnen de 14 dagen. Stop het retourformulier en de omruil/retourartikels in de originele verpakking. Kleef de retourlabel over de oude adressticker en geef het pakje binnen 14 dagen af bij de Post. De kosten van de retourzendingen worden afgetrokken van het retourbedrag.

3.4 Worden artikels geretourneerd of omgeruild buiten de termijn van 14 dagen, dan worden er mogelijk extra kosten doorgerekend.

4 Nauwkeurigheid van gegevens

4.1 Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Nathylicious kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website garanderen.

4.2 Wij doen onze uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto’s licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur.

5 Prijzen en betalingswijzen

5.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.

5.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partners Soforth, Sisow, Afterpay of Paypal. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij Nathylicious is 100% veilig. Wij accepteren: Online overschrijving via ebanking, EURO/Mastercard, Visa en Kredietkaart via Paypal. Om uw creditkaartgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd vis SSL-servers verstuurd en zijn zodoende beveiligd tegen toegang van derden.

5.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kunt u bij uw creditkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00 In geval van schade die aantoonbaar het gevolg is van een bestelprocedure bij Nathylicious, betalen wij uw eigen risico met een maximum van €50.00 indien de schade niet reeds door uw creditkaartmaatschappij is vergoed.

5.5 U kan met de cadeaubon betalen. U dient hiervoor de code van de cadeaubon in te geven in het promotieveld. Na uw aankoop verliest uw cadeaubon zijn waarde. Is het bedrag van de cadeaubon hoger dan den aankoop, dan sturen wij het verschil, in de vorm van een nieuwe cadeaubon, mee met het pakket.

5.6 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt u hier vinden.

6 Eigendomsvoorbehoud

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

7 Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

8 Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

9 Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retailpartners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

10 Geschillen

Alle geschilen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr doch wij behouden ons het recht om geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.

11 Exploitant Nathylicious-onlineshop

Nathylicious bvba
Heikantstraat 151
2920 Kalmthout
België
BTW 0826.345.770
Juridisch vertegenwoordigd door Nathalie van Rijsbergen

Terug

Deze site gebruikt cookies op bepaalde gegevens te bewaren. Bent u hiermee akkoord? Ja Nee Meer over cookies »